CGM COMPU GRUP MEDICAL İLE İLGİLİ OLARAK GELEN BİLDİRİM HAKKINDA

 
 

38.A.00.003712
18.12.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Çanakkale Eczacı Odası tarafından Birliğimize yapılan ve ekte bir örneği yer alan bildirim, bazı vatandaşların CGM Compu Grup Medical isimli firmadan aranarak söz konusu firma ile anlaşmalı hastanelerde %80 indirimli check-up yapıldığı, anlaşmalı eczanelerde ise %40 indirimli ilaç temini yapıldığının söylendiği şeklindedir.

Bilindiği gibi 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun Merkez Heyeti’nin görevlerini düzenleyen 39 uncu maddesinin (j) bendinde; Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak,” görevi düzenlenmiştir.

Mezkur Kanunun 53 üncü maddesinin (k) bendinde, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin uyulması zorunlu mesleki kararlar almaya yetkili olduğu düzenlenmektedir. Türk Eczacıları Birliği 31, 32 ve 33. Olağan Büyük Kongrelerinde, Birliğin belirleyeceği iskonto oranları dışında iskonto uygulanamayacağına ilişkin kararlar alınmış bulunmaktadır."
görevi düzenlenmiştir.

Mezkur Kanunun 53 üncü maddesinin (k) bendinde, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin uyulması zorunlu mesleki kararlar almaya yetkili olduğu düzenlenmektedir. Türk Eczacıları Birliği 31, 32 ve 33. Olağan Büyük Kongrelerinde, Birliğin belirleyeceği iskonto oranları dışında iskonto uygulanamayacağına ilişkin kararlar alınmış bulunmaktadır.

CGM Compu Grup Medical isimli Firma “özel kuruluş” niteliğindedir. Firmanın üyelerimizden sağlık hizmeti alabilmesi, Birliğimizle bu konuda anlaşma yapması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca Birliğimizin belirlediği iskonto oranları dışında iskonto talep etmeleri Büyük Kongre kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu konuda Firmaya sözlü bildirimde bulunulmuş olup Firma Yetkililerinin Birliğimiz ile temasa geçmeleri beklenmektedir. Firmanın, Birliğimizle anlaşma yapmaksızın üyelerimizden sağlık hizmeti almaya çalışması halinde başvurulacak yasal yollar tarafımızca ayrıca değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve adı geçen Firmanın çalışmaları konusunda yukarıda anılan bilgiler çerçevesinde tüm üyelerimize bilgi verilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek'e ulaşmak için tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 41923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa