41. DÖNEM MERKEZ HEYETİ VE DENETLEME KURULU GÖREV DAĞILIMI

41.A.00.00.15
23.11.2017

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Türk Eczacıları Birliği’nin 41.Olağan Büyük Kongresi 16-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir. 

 

Kongrede, merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 23 Kasım 2017 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımı yapmıştır.

 

41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ecz.Erdoğan Çolak                  Başkan
Ecz.Sinan Usta                       II.Başkan
Ecz.Arman Üney                     Genel Sekreter 
Ecz.Mehmet İbrahim Özkol      Sayman
Ecz.Mine Erdoğan                   Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Cem Mercül                      Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Kubilay Aydın                   Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Serdar Türkaydın              Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Ümran Pelenkoğlu             Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.M.Emin Beyaz                   Merkez Heyeti Üyesi
Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu      Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Aylin Yalçınkaya                 Denetleme Kurulu Başkanı
Ecz.Hidayet Vural Tunalı           Denetleme Kurulu Üyesi
Ecz. Hasan Buminhan Yavuz     Denetleme Kurulu Üyesi

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 2676

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa