2019 Yılı Yardımcı Eczacı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları


2019 Yılı Yardımcı Eczacı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda,  yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklarımız kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da onaylanan  2019 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Takvimi kapsamında; 


Bölge Eczacı Odaları tarafından, 18 Mart 2019 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacıların ön kayıt başvuruları alınarak kendilerine tercih işlemlerinde kullanacakları  kullanıcı adı ve şifreleri imza karşılığında verilmiş; Eczacı Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden açılan ekran aracılığıyla 23 Mart 2019 – 28 Mart 2019  tarihleri arasında il tercih işlemleri gerçekleştirilmiştir.


Yapılan başvuru ve tercih işlemlerine istinaden, yerleştirme işlemi tamamlanmış olup, 2019 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları, tercihlerin gerçekleştirildiği şifreli alanda yayımlanmıştır.


Yerleştirme sonuçları, ilgili Bölge Eczacı Odaları tarafından,  yardımcı eczacıya, ilgili il sağlık müdürlüğüne ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczacıya bildirilecektir.


İkinci Başvuru Döneminde, 53 eczacı Bölge Eczacı Odalarına ön kayıt yaptırmış; 42 eczacı tercih ekranı aracılığıyla il tercihi yapmış; 1 eczacı, il tercihi yaptıktan sonra çalışmaya başlamış olup; 41 eczacı Yardımcı Eczacı Yerleştirme Sistemi tarafından yerleştirilmiştir.


Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen yardımcı eczacıların, Usul ve Esaslarda belirtilen gerekli tüm belgeleri il sağlık müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.


Meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 


Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1162

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa