TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatları Temmuz Dönemi


41.A.0015102
04.07.2019


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2019 – 31.12.2019 dönemi için (0,138459) olduğu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 04.07.2019 / 27998389-010.06.02-205248 sayılı genelgesiyle 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;


01.07.2019 – 31.12.2019 döneminde;

Giriş Aidatı - Kamu Dışı Tüm Branşlardaki Eczacılar için: 207,69.-TL
Yıllık Aidat - Kamu Dışı Tüm Branşlardaki Eczacılar için: 207,69.-TL.
Giriş Aidatı - Kamu Eczacısı için 103,54.-TL.
Yıllık Aidat - Kamu Eczacısı için: 103,54.-TL. olarak tahsil edilecektir.


Her türlü tabii afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yapılacak yardıma kaynak olması amacıyla alınan afet fonu katkı paylarının "Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu Hesabı"na yatırılması hususunda Türk Eczacıları Birliği 39.Olağan Büyük Kongresi'nde karar alınmıştır. 39.Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararlaştırılmıştır.


01.07.2019 – 31.12.2019 döneminde:

Afet Fonu Aidatı - Eczane Eczacıları ve Eczane Mesul Müdürleri için : 69,23.-TL. olarak tahsil edilecektir.


Ecz.Mehmet İbrahim ÖZKOL
Sayman


TEB Yardımlaşma Sandığı Banka Hesap Numaraları:

T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar) 
T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu) 
Akbank T.A.Ş. Çankaya Şb. IBAN No: TR 12 0004 6008 6488 8000 0680 80 (Aidatlar)

 


 

 

Okunma Sayısı: 1265

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa