Oda Binası ile İlgili Detaylı Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız, 9.Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası ana hizmet binamız İsmet İnönü Cad. Arı Apt. 11 no’lu daireye geçici olarak taşınmıştır. Ayrıldığımız binaya göre çok daha küçük bir dairede hizmete devam etme nedenimizi siz değerli meslektaşlarıma aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Eylül 2008’de yapılan Odamız Olağan Mali Kongresinde, Odamıza bina alınması için üyelerimizden kişi başı 750.00 (yediyüzelli) TL toplanması genel kurulumuz tarafından karara bağlanmıştı. Mali Genel Kurul toplantısı ardından Yönetim Kurulumuz bu kararı hayata geçirmiş ve bu tutarı toplamaya başlamıştır. Bu karar sonucunda toplanan meblağ 292.500.00 (ikiyüzdoksanikibin beşyüz) TL’dir. O tarihte Hoşnudiye Mah. Vural Sokakta tek katında hizmet verdiğimiz bina Türk Eczacıları Birliğine aitti. Binanın bizim bulunduğumuz alan dışında kalan büyük bir bölümü boştu. Odamızın ilerde oluşabilecek bir satışla yersiz kalmasını engellemek adına Yönetim Kurulumuz bulunduğumuz köşe binanın merdivenden itibaren tamamını alma kararını vermiş ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’yle görüşmelere başlamıştır. Hem Odamız, hem TEB değer çalışmaları yaptırmıştır. TEB Merkez Heyeti ile Yönetim Kurulumuz arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda bulunduğumuz bina 500,000 (Beşyüzbin) TL bedelle TEB’den alınmıştır. Binanın oturduğu alan 167 m2.dir. Bina bedelinin 300,000 (üçyüzbin) TL’si peşin olarak ödenmiş, kalan kısmının taksitleri ödenmeye devam edilmektedir. Binamız alındıktan sonra depolardan ve TEB’den alınan destekle tadilat işlemleri yapılmıştır. Tadilat işlemleri içinde; çatı katının kafeterya yapımı, 150 kişilik toplantı salonu, reçete dağıtım bölümü, iki adet işyeri ve dış cephe kaplaması bulunmaktadır. Bu tadilatın tamamı yaklaşık 200.000 (ikiyüzbin) TL tutarındadır. Böylece binamız 700,000 (yediyüzbin ) TL’ye mal olmuştur. Oda binamızın yanında kalan yaklaşık 500 m2 alana oturan binada Türk Eczacıları Birliği’ne aitti. TEB Merkez Heyeti 2010 yılı Mayıs ayında kendisine ait olan binayı 1200,000 (Bir milyon ikiyüzbin) TL bedelle sattı. Yeni sahipleri binayı yıkmaya başlamış ve yıkım sürecinde Oda binamıza da talip olduklarını Yönetim Kurulumuza iletmişlerdir. Yönetim Kurulumuz bu gelişmenin ardından bu konunun değerlendirilmesi için bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Ecz.Mustafa Kozanlıoğlu, Ecz.Esin Çamlıoğlu, Ecz.Mukaddes Harmancı, Ecz.Kemal Birlik, Ecz.Tülay Düzgüner, Ecz.Yüksel Alkaç, Ecz.İbrahim Aksoy’dan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonumuz binanın durumu ile ilgili talip olan kişilerle görüşmelere başlamış ve düzenli olarak Yönetim Kurulu’muzu bilgilendirmişlerdir. Yaklaşık iki ay süren görüşmelerin sonunda bedelde anlaşılamamış ve görüşmeler sona erdirilerek bina satışından vazgeçilmiştir. Oda komisyonumuz görüşmelerini sürdürürken Yönetim Kurulumuza binamızın merdivenleri ile ilgili sıkıntı olduğu bilgisi ulaşmıştır. Yaptığımız araştırma neticesinde yan binanın yıkımı sırasında merdivenimizin zarara uğradığı ve yıkılma riski olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Konu hızla komisyona aktarılmış ve konu hakkında araştırılma yapılması istenmiştir. Yönetim Kurulumuzda mahkemeye başvuruda bulunmuş ve merdivenlerimizle ilgili durum tespiti istemiştir. Mahkemenin atadığı bilirkişi merdivenimizi incelemiş ve yan binanın yıkımı sırasında merdivene zarar verildiğini tespit etmiştir. Komisyonumuz araştırmalarını yapmış son olarakta Tepebaşı Belediyesi ile görüşmüştür. Yönetim Kurulumuzda İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapmıştır. Her iki görüşme sonucu alınan bilgiler ortak bir toplantıda değerlendirilmiştir. Her iki kuruluşunda görüşü merdiven kovasının zarara uğradığı ve yıkılma riskinin bulunduğu yönündedir. Merdivenin güçlendirme yapılarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmış, hem Tepebaşı Belediyesi hem İnşaat Mühendisleri Odası merdivenin güçlendirilerek kullanılamayacağını, merdiven kısmının tamamen yıkılarak yeniden yapılması gerektiğini tarafımıza bildirmişlerdir. En kısa sürede binayı boşaltıp merdiven sorununu çözmemiz istenmiştir. Yan binanın yıkımı sırasında yağmur oluklarına da zarar verildiğinden binamızın tavanları akmaya başlamıştır. Merdivenin yıkılıp tekrar yapılması sonucuna ulaştıktan sonra yan bina sahipleri toplantıya davet edilmiş, toplantıya Yönetim Kurulumuz ve Komisyonumuz birlikte katılmıştır. Toplantıda muhataplarımıza merdiven sorununa binayı yıkarken kendilerinin sebep olduğu aktarılmış ve merdiveni bedelsiz olarak yıkıp yapmaları talep edilmiştir. Yaklaşık yedi saat süren görüşmenin sonunda yan bina sahipleri sorunun kendilerinden kaynaklı olmadığını bu nedenle de merdiveni yapmayacaklarını belirtmişlerdir. Daha sonra Yönetim Kurulumuz hukuki süreçle ilgili araştırmalar yapmıştır. Görülmüştür ki Oda bütçesinden tüm harcamalar yapılmalı, merdiven sorunu çözülmelidir. Daha sonra da karşı tarafla ilgili hukuki süreç başlatılarak, mahkeme sonucu beklenecektir. Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda tüm süreci değerlendirmiştir. Merdivenin yıkılma riski taşıması nedeniyle sorunun ivedi olarak çözülmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Komisyonumuz tekrar görüşmeye çağrılmış ve merdivenin yıkılıp yapılması için gereken maliyet ve yapım süresinin araştırılması istenmiştir. Ayrıca farklı yöntemlerin değerlendirilmesi istenmiştir. Komisyonumuz yaptığı çalışma sonucu merdiven yapım bedelinin yaklaşık 100,000 (yüzbin) TL tutacağını ve yaklaşık üç ay süreceğini tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca bu işlemlerin yerine Yönetim Kurulumuzun bina satışı konusunu tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda tüm sorunları detaylı görüşmüştür. Merdivenin yapımı için yan tarafta bulunan, tapusu Tepebaşı Belediyesi’ne ait olan yaklaşık 10 m2’lik alanın alınması gerekliliği hâsıl olmuştur. Daha sonra merdiven kısmının yıkımı, yeniden yapımı, ince işleri ve sonunda binanın tamamının tekrar projelendirilerek gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Bu işlemler için komisyonun belirlediği 100.000 (yüzbin)TL tutar büyük bir meblağdır. Ayrıca bu zaman zarfında (yaklaşık 3 ay) binanın kullanılamayacak olması nedeniyle odamızın taşınması gerekliliği Yönetim Kurulumuzun karar vermesini zorlaştırmıştır. Yönetim Kurulumuz binamızın durumu ve konumu ile ilgili tüm detayları incelemiştir. Bilindiği gibi Oda binamız barlar sokağında bulunmaktadır. Son 1,5 yıl içinde Odamızın etrafında birçok bar açılmıştır. Bu nedenle süreçte binamızın konumu ile ilgili sorunlar olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca birçok meslektaşımız otopark sorununu tarafımıza iletmişlerdir. Zamanla sokağın trafiğe kapatılması düşünülmektedir. Bu nedenle araç ve otopark sorununun artarak devam edeceği düşünülmektedir. Odamız toplantı salonu tüm şartlar zorlanarak 150 kişilik yapılmıştır. Sayı yetersizliği nedeniyle gruplar halinde toplantılar yapılmaktadır. Odamıza daha büyük bir toplantı salonu gerekliliği olduğu değerlendirilmiştir. Yoğunlaşan mesleki hayatımız içinde meslektaşlarımıza farklı hizmetler vermek için projelerimiz vardır. Ancak odamızın içinde kullanılmayan alan olmadığı için yeni düşüncelerimiz gerçekleştirilememektedir. Oda binamızın bulunduğu konum itibariyle ciddi bir değer kazandığı değerlendirilmektedir. Değerli Meslektaşlarımız, Odamız 363’ü eczane eczacısı 500’ün üzerinde üyeye sahip büyük bir ailedir. Ve her geçen gün üye sayımız artmaktadır. Binanın durumu ve konumu ile ilgili durumlar değerlendirilirken binamızın yakın bir gelecekte üyelerimize hizmet vermekte yetersiz kalacağı fikri Yönetim Kurulumuzda oluşmuştur. Odamızın önündeki uzun yıllar boyunca bina sorununun ortadan kaldırılması için yeni düşünceler gerektiği kanaatine varılmıştır. Tüm bu gelişmeler neticesinde komisyonumuzla yönetim kurulumuz tekrar toplantı yapmıştır. Toplantıda tüm detaylar teker teker masaya yatırılmıştır. Toplantı sonucunda binanın satılması için çalışma yapılmasına ve Odamıza çok daha büyük, modern bir bina yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz uzman bir firmadan değer tespiti istemiştir. Firma binamıza 1.0000.000 (birmilyon) TL değer biçmiştir. Değer miktarı komisyonumuza bildirilmiş ve görüş istenmiştir. Komisyonumuz yaptığı toplantıda bina değerini, yan binanın (yaklaşık 500 m2) satış değerini ve binamızın köşe başı oluşunu değerlendirmiş ve en az 1.100.000 (birmilyon yüzbin) TL bedelle satışının uygun olabileceği görüşünü Yönetim Kurulumuza bildirmiştir. Komisyonun belirlediği alt değeri baz alan Yönetim Kurulumuz bina satışı için gazete ilanı vermeye karar vermiştir. İki yerel gazeteye binamızın satış ilanı verilmiştir ve almak isteyenlere teklif vermek için 1 ay süre verilmiştir. Bu süre zarfında Odamıza 1.200.000 (birmilyon ikiyüzbin) TL bedelle tek bir teklif verilmiştir. Verilen teklif Komisyonumuza aktarılmış ve görüşleri istenmiştir. Komisyonumuz verilen rakamın tespit edilen rakamdan yüksek olduğuna ve bu bedelle bina satışının uygun olacağı görüşünü Yönetim Kurulumuza iletmiştir. Yönetim Kurulumuz 1.200.000 (birmilyon ikiyüzbin) TL bedelle binamızın satışına karar vermiştir. Meslektaşlarımıza yakışır, daha büyük, daha modern sorunları olmayan, ulaşımı kolay ve uzun yıllar yer sorununu çözecek bir bina için vakit geçirmeden çalışmalara başlama kararı alınmıştır. Yönetim Kurulumuz ve Komisyonumuz arsa aramaları çalışmalarına başlamış ve Odamıza en uygun arsayı seçmek için yoğun uğraşlar vermişlerdir. Birçok arsa tarafımızca incelenmiş ve tartışılmıştır. En son olarak KOÇTAŞ’ın arkasında 561 m2 olan arsa, komisyonumuz ve Yönetim Kurulumuzca onaylanmıştır. Şu anda arsa alımı için tapu işlemleri devam etmektedir. Değerli Meslektaşlarımız, Amacımız siz değerli meslektaşlarımıza hayatın pratiği içinde işlerimizi kolaylaştırıcı hizmetler vermektir. Yaptığımız işlerde hep bu amacı ön planda tutuyoruz. Bina konusunda da oluşan sorunlar sonucunda sizlere daha iyi hizmetler vermek adına bu kararları aldık. Eski binamızın oturduğu alan 167 m2 idi. 50 m2 merdiven ve tuvalet alanları mevcuttu. Odamızın aktif kullandığı alan 117 m2’dir. Yaklaşık 500 m2 alana oturan yan bina 1.200.000 TL’ye satılmış iken çok daha küçük olan bizim binamızda köşe konumunda olması nedeniyle 1,200,000 TL’ye satılmıştır. Bina satışından elde edilen 1.200.000 TL tutar ayrı bir hesapta tutulacak ve tamamı yeni hizmet binası işlemlerinde kullanılacaktır. Yeni bina projemizi hayata geçirirken geçici bir süre küçük bir dairede zor şartlar altında sizlere hizmet vereceğiz. Buradaki hizmetlerimize göstereceğiniz hoşgörü için şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni Hizmet Binası ile ilgili işlemler kurulacak olan yeni bir komisyon tarafından yürütülecektir. Gelişmelerle ilgili zaman zaman sizlere bilgi aktarılacaktır. Odamıza ve siz değerli meslektaşlarımıza yakışır, çok daha modern ve güzel bir binayı meslektaşlarımıza yeni bir maddi yük getirmeden en kısa sürede tamamlayacağız. Saygılarımla… 9.BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI BAŞKANI ECZ.YÜCEL YENİLMEZ

Okunma Sayısı: 69062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa