Titck Tarafından Yayınlanan Eczaneler Hakkında Konulu Duyuru

 

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 14.01.2013 tarihli "Eczaneler Hakkında" konulu yazıda;

31.05.2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un muhtelif maddelerinde değişiklik yapılarak, eczane açılmasına nüfus kriteri getirildiği ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin Kanun'un yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe gireceğinin ifade edildiği,

Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında Kanun'un uygulamasıyla ilgili tereddütler oluşması üzerine Kurum tarafından 17.08.2012 tarih ve 715138 sayılı duyurunun yayınlanarak 31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini kapatanların yeniden eczane açma talebinde bulunmaları halinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tâbi olacaklarının bildirildiği ancak bu duyurudan önce ve Kanun'un yayımlanmasından sonra nüfus kriterine tabi olunmayacağı düşünen bazı eczacıların eczanelerini kapattığı ve bu nedenle mağduriyetler oluştuğunun Kuruma bildirildiği,

Yönetmelik çalışmalarının henüz tamamlanmaması, eczane açılabilecek ilçe listelerinin ilan edilememesi, Kanun'un hatalı yorumlanması sonucu mağduriyetler yaşanması hususlarının gözetilerek Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların bir defaya mahsus olmak üzere 2012 yılı sonuna kadar Kanundaki kriterlere tabi olmaksızın yeniden eczane açma taleplerinin değerlendirileceği, bu tarihten sonra ise sadece devir ve nakil haklarının bulunduğunun 17.08.2012 tarih ve 87973 sayılı duyuru ile bildirildiği,

Bu itibarla, Kanunun yayımlandığı tarihten sonra eczanesini kapatmış olup da 2013 yılında yeniden eczane açmak isteyenlerin taleplerinin nüfus kriterlerine göre belirlenmesi gerekmekle birlikte Yönetmeliğin henüz yayımlanmaması ve sadece Kanun çerçevesinde bu değerlendirmenin yapılmasının mümkün olmaması nedenleriyle Yönetmelik yayımlanıncaya kadar söz konusu taleplerin yürürlükteki Yönetmeliğin hükümlerine göre değerlendirileceği bildirilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14.01.2013 tarihli ve "Eczaneler Hakkında" konulu yazısı ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

 

TİTCK tarafından İl Valiliklerine gönderilen yazı için tıklayınız

Okunma Sayısı: 72764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa