2009/91 VE 2009/98 SAYILI GENELGELER HAKKINDA DEĞERLENDİRME

2009/91 VE 2009/98 SAYILI GENELGELER HAKKINDA DEĞERLENDİRME
  

Bilindiği gibi, Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde değişiklik ve düzenlemeler yapan 2009/91 Sayılı Genelge T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 09.07.2009 tarihinde yayımlanarak 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genelge hakkında gelen şikayetler değerlendirilerek Birliğimiz tarafından  Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılan girişimler sonucunda 20.07.2009 tarihinde, 17.07.2009 tarih, 2009/98 sayılı genelge yayımlanmıştır.

2009/91 ve 2009/98 sayılı genelgeler hakkında SUT ve Protokoller Komisyonumuz tarafından hazırlanan çalışma ektedir. İlgili maddelerin değişen son hali internet sitemizde sağ tarafta bulunan TEBLİĞ/PROTOKOL bölümünde yer alan Sağlık Uygulama Tebliği’ne de işlenmiştir.

2009/91 sayılı Genelge ile başta interferon kullanım ilkelerinde yapılan değişikliklerin neden olduğu sıkıntıların bir kısmı  2009/98 sayılı genelge ile ortadan kaldırılmışsa da halen;

• Hepatit tedavisine devam eden hastaların varolan raporlarının geçerli olup olmayacağı,
• Kronik Hepatit C tedavisinde tedaviye başlama kriteri olarak Genotip tayini istenmesi,

gibi  sorunlar devam etmektedir. Bu konuda Birliğimiz tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

 


 
Genelgelerin Değerlendirmesi İçin Tıklayınız        Word
 
Okunma sayısı: 2426   |  21.07.2009