2016 Şubat ayı Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarları Ödemeleri Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi;


2016 Şubat ayı Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarları 16.05.2016 tarihinde eczacılarımızın hesabında olacağı yönündedir.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ