2019 Yılı SGK Sözleşmeleri Ve Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmeleri Hakkında

 
   Değerli Meslektaşlarımız,

   SGK ile TEB arasında yapılan 2019 yılı SGK sözleşmeleri ve  Tıbbi  Malzeme temini sözleşmeleri 20 Haziran 2019 Perşembe gününden, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar odamız hizmet binasında dağıtılacaktır.

   Sözleşme temini için Odamıza gelecek meslektaşlarımızın bizzat kendilerinin gelmeleri, diploma numaralarını ve ECZANE KAŞELERİNİ mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

   SGK sözleşmeleri ve  Tıbbi  Malzeme temini sözleşmeleri odamızda doldurulup, hemen teslim alınacak, Odamızdan topluca SGK'ya teslim edilecektir.

   20 Haziran – 26 Haziran tarihleri arasında sözleşme dışında hiçbir işlem yapılamayacaktır. 

   Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.                                                                                                    

                                                                                      9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                   Yönetim Kurulu

 (0 - 276.000 TL arası yıllık ciro) % 0 iskonto 1.kademe  : 150 TL

(276.001 – 552.000 TL arası yıllık ciro) % 0 iskonto 1.kademe : 250 TL

(552.001- 966.000 TL arası yıllık ciro) % 0 iskonto 1.kademe : 350 TL

(966.001-1.242.000 TL arası yıllık ciro) % 0,75 iskonto 2.kademe : 450 TL

(1.242.001- 1.656.000 TL arası yıllık ciro) % 2,20 iskonto 3.kademe : 500 TL

(1.656.001- 2.070.000 TL arası yıllık ciro) % 2,20 iskonto 3.kademe : 550 TL

(2.070.001 TL ve üzeri yıllık ciro) % 2,75 iskonto 4.kademe : 550 TL2019  Yılı SGK Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1- Ek-5 Eczane Bilgi Formu 2 ADET (Biri fotokopi olabilir)  (listenin interaktif ortamda alınması da kurum tarafından kabul edilmektedir.) 


2- Kurumla anlaşma yapmak için dilekçe örneği ektedir. 


3- Sözleşme Metni (Odamızdan verilecektir)


4- Adli Sicil Kaydı (E-Devletden çıkartılabilir)


 2019 Yılı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar; 

1- Sözleşme Başvuru Formu ektedir. (Sözleşme Başvuru Formuna Eczane Tanımlayıcı numarası yazılacaktır, "Eczane Tanımlayıcı No" ibaresi, ÜTS kayıt numarasını ifade etmektedir.   

2- Eczane Taahhütnamesi ektedir.

3- Adli Sicil Kaydı (E-Devletden çıkartılabilir)

4- Kimlik Fotokopisi

5- Kurumla anlaşma yapmak için dilekçe örneği ektedir. 

6- Sözleşme Metni (Odamızdan verilecektir)SGK Sözleşmesi Yapmak İçin Dilekçe Örneği

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Yapmak İçin Dilekçe Örneği

Sözleşme Başvuru Formu

Eczane Taahhütnamesi

Sözleşme Talep Dilekçesi

Ek-5 Eczane Bilgi Formu