2020 Yılı SGK Sözleşmeleri ve Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri

   Değerli Meslektaşlarımız,
 

   SGK ile TEB arasında yapılan 2020 yılı SGK sözleşmeleri ve  Tıbbi  Malzeme temini sözleşmeleri odamıza gelmiştir.

   Pandemi nedeniyle; yoğunluk olmaması açısından eczane ismine göre alfabetik sıraya göre sözleşme dağıtımı odamız hizmet binasında yapılacaktır.   (Eskişehir Merkez ve Eskişehir İlçeler için geçerlidir.)

   Sözleşme temini için Odamıza gelecek meslektaşlarımızın bizzat kendilerinin gelmeleri, diploma numaralarını ve ECZANE KAŞELERİNİ mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

   SGK sözleşmeleri ve  Tıbbi  Malzeme temini sözleşmeleri odamızda doldurulup, hemen teslim alınacak, Odamızdan topluca SGK'ya teslim edilecektir.        

   Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
 

                                                                                                    

                                                                                       9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                   Yönetim Kurulu

 

ECZANE İSMİNE GÖRE ALFABETİK SIRALAMA;

A-Ç (Ç dahil)              14 Ekim 2020 Çarşamba günü

D-G (G dahil)             15 Ekim 2020 Perşembe günü

H-M (M dahil)            16 Ekim 2020 Cuma günü

N-S (S dahil)              19 Ekim 2020 Pazartesi günü

S-Z                             20 Ekim 2020 Salı günü

 

2019 Yılı Hasılat Bilgisi         İndirim Oranı             Fiyatı

0-600.000                               1 .Kademe (% 0 )       150 TL

600.000 - 1.000.000               1 .Kademe (% 0 )       250 TL

1.000.000-1.250.000              2 .Kademe (% 0,75 )  350 TL

1.250.000-1.500.000              3.Kademe (% 1,30 )   400 TL

1.500.000-2.100.000              4.Kademe (% 1,60 )   450 TL

2.100.000-2.500.000              5.Kademe (% 2,25 )   500 TL

2.500.000 TL'nin üzeri            6.Kademe (% 2,50 )   550 TL

 

2020  Yılı SGK Sözleşmesi için gerekli evraklar;
1- Satış Hasılatı 2 adet (listenin interaktif ortamda alınması da kurum tarafından kabul edilmektedir.)
2- Adli Sicil Kaydı (E-Devletden çıkartılabilir)
3- Kurumla anlaşma yapmak için dilekçe örneği (Odamızdan verilecektir)
4- Sözleşme Metni (Odamızdan verilecektir)

5- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi
 

 

2020 Yılı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar; 

1- Adli Sicil Kaydı (E-Devletden çıkartılabilir)
2- Kimlik Fotokopisi
3- Sözleşme Başvuru Formu (Odamızdan verilecektir.)  (Sözleşme Başvuru Formuna Eczane Tanımlayıcı numarası yazılacaktır, "Eczane Tanımlayıcı No" ibaresi, ÜTS kayıt numarasını ifade etmektedir.)   

4- Eczane Taahhütnamesi (Odamızdan verilecektir.)
5- Kurumla anlaşma yapmak için dilekçe örneği (Odamızdan verilecektir.)

6- Sözleşme Metni (Odamızdan verilecektir)