2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

T.C.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 9. BÖLGE
ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI
KONGRE İLANI


    Değerli Meslektaşlarımız,

    6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve ilgili maddeleri uyarınca, 9. Bölge Eskişehir (Bilecik) Eczacı Odası’nın 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 
    11 Eylül 2021 Cumartesi günü Saat 13:00'de, Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 18 Eylül 2021 Cumartesi günü Saat 13:00'de Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.
    Oy verme işlemi ise 19 Eylül 2021 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arası, Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.
     Bilgilerinize rica ederiz.


                                                                                                                                                                                    Ecz. Metin KAMIŞ 
                                                                                                                                                                                Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                            
                                                                                                    

       

                                                                                   
GÜNDEM
1)   Açılış Yoklama
2)   Genel Kurul Divan Seçimi
      (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)
3)   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4)   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5)   Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması 
6)   Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7)   Raporların ayrı ayrı görüşülmesi
8)   Raporların ayrı ayrı ibrası
9)   2021-2022 yılının Tahmini Bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması
10) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı, T.E.B. Büyük Kongre     
       Delegeliği Asil ve Yedek Adaylarının belirlenmesi.
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış


NOT: 6643 sayılı yasanın 8. maddesi gereği; Oda Genel Kurulunun her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarında oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmayanlar ve Seçimli Toplantıda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.