2022 Yılı Cezaevi Sözleşme Yenileme İşlemlerinde Esas Alınacak Hasılat Bilgisi

    Değerli Meslektaşlarımız,   

    Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nden  gelen 20.06.2022 tarih, 6069  sayılı  "2022 Yılı Cezaevi Sözleşme Yenileme İşlemlerinde Esas Alınacak Hasılat Bilgisi" hakkındaki yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

                                                                                         9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                   Yönetim Kurulu