6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu


   Değerli Meslektaşlarımız,

   İl Sağlık Müdürlüğü’nün 11.11.2021 tarih, E.99488545-518.99/99-740 sayılı “6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu" hakkındaki yazısı ektedir.  
   Sempozyum 18 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek olup, toplantı bağlantı adresi aşağıda belirtilmiştir. 
   Gereğini bilgilerinize rica ederiz. 

                                       
                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                Yönetim Kurulu 

https://titck.secondlife.com.tr/

 

6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu

EK DOSYALAR

1