9 NİSAN 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA


9 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği Hakkında9 Nisan 2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.


Tebliğ değişikliği metni ekte yer almaktadır.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Tebliğ metni için tıklayınız.