Anket Çalışması


     Değerli Meslektaşlarımız,


    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda eczacı olarak görev yapmakta olan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN danışmanlığında Yüksek Lisans yapmakta olan Özgecan Gül HIZAL'ın Yüksek lisans tez çalışması kapsamında Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan onayı alınmış “COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalık Yönetiminde Eczacının Rolünün Değerlendirilmesi” başlıklı anket çalışması için link aşağıda belirtilmiştir. 
    Bilgilerinize rica ederiz. 


                                                                                      9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası
                                                                                               Yönetim Kurulu  https://forms.gle/7YXQxgzHees4sD6x8