"ÇALINAN YEŞİL REÇETELER"

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 06/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1023/22116 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Antalya İlinde faaliyet gösteren Diş Tabibi Süleyman MERT'in muayenehanesinde hırsızlık olayı olmuş olup, çalınan çelik kasa içerisinde, takriben ilk 15 sayfası kullanılmış olan;
00-F 284801-284900 seri numaralı yeşil reçetelerinde bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

Söz konusu seri numaralı çalıntı yeşil reçeteler ile ilaç almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.