''ÇALINTI İLAÇLAR''

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 24/11/2005 tarih, B104ISM4260002-971/21338 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Bartın İli, Merkez Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi 178 numaralı mahalde faaliyet gösteren Tuna Eczanesi Sahip ve Mesul Müdürü Ecz.H.İlknur ERKAN'ın 20.10.2005 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne vermiş olduğu dilekçesinde, 18-19.10.2005 gecesi Eczanesine hırsız girdiğini ve yüklü miktarlarda ilaçların çalındığını bildirmiştir.

İlaç satmaya gelen şüpheli kişi veya kişilerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.