Cezaevi Protokolünün Geçerli Olduğu Süre Hak.


       Değerli Meslektaşlarımız,   

       Türk Eczacıları Birliği'nin "Cezaevi Protokolünün Geçerli Olduğu Süre" hakkındaki yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


                                                                                        9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                              .                     Yönetim Kurulu 

EK DOSYALAR

1