Covid-19 Tanı Kitleri Hak.

    Değerli Meslektaşlarımız,

    İl Sağlık Müdürlüğü’nün 10.03.2022 tarih, E-99488545-513.01.99/99-180 sayılı “Covid-19 Tanı Kitleri" hakkındaki yazısı ektedir.  
    Gereğini bilgilerinize rica ederiz. 
                                       
                                    
                                                                                       9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                   Yönetim Kurulu