E-Reçete Uygulamalarına İlişkin Sorun ve Önerilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Birliğimize İletilmesi Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “1 Temmuz 2012 Öncesi E-Reçete Pilot Uygulaması Hakkında” başlıklı bir duyuru yayınlanmış; “E-reçete pilot uygulamasının 08.06.2012 tarihinde İstanbul'da, 13.06.2012 tarihinde ise tüm illerde başlatılacağı” bildirilmiştir. Ülke genelinde tüm illerde pilot uygulaması başlamış olan e-reçete uygulamalarına ilişkin olarak, meslektaşlarımızın tüm sorun ve önerilerini bildirebileceği bir yönlendirme alanı hazırlanmış ve 13.06.2012 (bugün) itibariyle devreye alınmıştır. Bu alana yapılan bildirimler, anlık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğine iletilecektir. Bilgilerinizi, üyelerinizin http://www.teb.org.tr/e-recete alanına giriş yaparak, e-reçete uygulamalarında karşılaştıkları tüm sorunları ve önerilerini bildirebilecekleri konusunda bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Tarih / Saat : 13-06-2012 / 17:43:45