"ER REÇETELERİNİ KARŞILAMA SIRASI İDARİ PROTOKOLÜ"

1 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ve 1nci Ana Jet Üs Komutanlığı ile sözleşmeli olup, reçete karşılama sırasında bulunan veya girmek isteyen meslektaşlarımızın, 30 Aralık 2005 tarihine kadar Odamızdan alacakları "Er Reçetelerini Karşılama Sırası İdari Protokolü'nü" imzalayarak sözleşme fotokopisi ve eczanelerin sıralamada çalıştıracakları personele ait kimlik fotokopisi ile Odamıza bırakmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize önemle rica ederiz.

Odamıza teslim edilecek evraklar:
1- İmzalı protokol
2- 2005 Yılı sözleşme fotokopisi.
3- Personel kimlik fotokopisi.