ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN REÇETELERİ

 

EPO İLK KULLANIMDA

 • HEMOGLOBİN         10'UN ALTINDA OLMALIDIR. AYLIK ÖLÇÜM YAPILMALIDIR.
 • FERRİTİN        100'ÜN ÜSTÜNDE OLMALIDIR. HEMODİYALİZ HASTALARINDA 3 AYDA BİR, PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA 4 AYDA BİR ÖLÇÜM YAPILMALIDIR.
 • TSAT        %20 - %25 ARASI OLMALIDIR. HEMODİYALİZ HASTALARINDA 3 AYDA BİR, PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA 4 AYDA BİR ÖLÇÜM YAPILMALIDIR.

 

İDAME HASTALARDA EPO KULLANIMI

 • HEMOGLOBİN         12'YE KADAR OLMALIDIR. AYLIK ÖLÇÜM YAPILMALIDIR.
 • FERRİTİN         100'ÜN ÜSTÜNDE OLMALIDIR. HEMODİYALİZ HASTALARINDA 3 AYDA BİR, PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA 4 AYDA BİR ÖLÇÜM YAPILMALIDIR.
 • TSAT         %20 - %25 ARASI OLMALIDIR. HEMODİYALİZ HASTALARINDA 3 AYDA BİR, PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA 4 AYDA BİR ÖLÇÜM YAPILMALIDIR.

 

DARBEPOETIN ALFA

EPOETIN ALFA

EPOETIN BETA

EPOETIN ZETA

ARANESP

EPORON

NEORECORMON

EPOBEL

 

BINOCRIT

 

 

 

DROPOETIN

 

 

 

REÇETEDE

 • HEMOGLOBİN DEĞERİ
 • HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ
 • FERRİTİN DEĞERİ veya TSAT DEĞERİ
 • FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ veya TSAT ÖLÇÜM TARİHİ
 • HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI
 • HANGİ DOZUN UYGULANACAĞI yazılmalıdır.

 

HEDEF HEMOGLOBİN DEĞERİ 12'DİR. TEDAVİ 12'Yİ GEÇTİĞİNDE KESİLİR.

 

** EPOETIN ALFA - EPOETIN BETA - EPOETIN ZETA ENDİKASYON MUADİLİ OLARAK BİRBİRİNİN YERİNE KULLANILABİLİR. ARANESP ADLI İLAÇTA DARBEPOETIN ALFA ETKEN MADDESİ OLMALIDIR.

**RAPORU NEFROLOJİ UZMANI ya da DİYALİZ SERTİFİKALI İÇ HASTALIKLARI UZMANI ÇIKARABİLİR.

**REÇETEYİ NEFROLOJİ UZMANI ya da DİYALİZ SERTİFİKALI PRATİSYEN HEKİM YAZABİLİR.

**RAPOR SÜRESİ MAKSİMUM 2 YILDIR.

** TEŞHİŞ KODU 217'DİR.

**Raporlarda her ne kadar KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE BAĞLI ANEMİ tanısı istense de,

 1. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ - DİĞER
 2. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ - TANIMLANMAMIŞ
 3. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ - BELİRTİLMEMİŞ
 4. KRONİK RENAL YETMEZLİK
 5. SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ ibareleri de geçerlidir.

 

 • Sadece ARANESP adlı ilaçta,

                    1 X 1 ya da 1 X İLACIN DOZU yazılabilir.

 • EPORON, EPOBEL, BINOCRIT, DROPOETIN ve NEORECORMON adlı ilaçlarda,

                    1 X İLACIN DOZU yazılabilir. 1 X 1 YAZILAMAZ!

 

DARBEPOETIN

HEMOGLOBİN 10.9'A KADAR TEDAVİ BAŞLANGIÇ DOZU 0,25 - 0,75 MCG / KG / HAFTA ve 11 - 12 ARASI İDAME DOZU 0,13 - 0,35 MCG / KG / HAFTADIR.

 

ERITROPOIETIN

HEMOGLOBİN 10.9'A KADAR TEDAVİ BAŞLANGIÇ DOZU 50 - 150 IU / KG / HAFTA ve 11 - 12 ARASI İDAME DOZU

25 - 75 IU / KG / HAFTADIR.

 

 

DARBEPOETIN

ERITROPOIETIN

BAŞLANGIÇ DOZU

0,25 - 0,75 MCG / KG / HAFTA

50 - 150 IU / KG / HAFTA

İDAME DOZU

0,13 - 0,35 MCG / KG / HAFTA

25 - 75 IU / KG / HAFTA

 

 

KG X DOZ = ÜNİTE

54  X 0,75 = 40,5 MCG hesabında en fazla 50 MCG ve ALT MİKROGRAMLARINI alabilir.

66  X 0,75 = 49,5 MCG hesabında 60 MCG alamaz.

 

 • Darbepoetin etken maddeli ARANESP adlı ilaçta KG X DOZ bir alt mcg ilacın dozunu 0,1 MCG dahi geçse söz konusu ilacı alabilir. Örneğin reçetede ARANESP 20 MCG yazıldığında,

KG X DOZ = 10,1 MCG olduğunda bile ARANESP 10 MCG ve ARANESP 20 MCG alabilir. ARANESP 30 MCG alamaz!

 • Epoetin Alfa - Epoetin Beta - Epoetin Zeta etken maddeli EPORON, EPOBEL, BINOCRIT, DROPOETIN ve NEORECORMON adlı ilaçlarda KG X DOZ yazılan ilacın dozuna en yakın ünitede olmalıdır. Örneğin reçetede BINOCRIT 3000 IU yazıldığında,

KG X DOZ = 3010 IU olduğunda bile BINOCRIT 4000 IU ve ALT ÜNİTELERİNİ alabilir. BINOCRIT 5000 IU alamaz!

Hastaya 2 kutu Epobel 5000 IU yazıldığında,

KG X DOZ = 9000'i geçtiğinde 2 kutu EPOBEL 5000 IU alabilir.

 

 

 

ÖRNEKLER

 

 

YAZILAN İLAÇ: ARANESP 40 MCG

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 6.6 g/dL BAŞLANGIÇ DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 22.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 379.2 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 22.09.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 74.7 kg

DOZ: 0.53 MCG

74.7 x 0.53 = 39.59 ALABİLİR

 

YAZILAN İLAÇ: ARANESP 20 MCG

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 11.2 g/dL İDAME DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 02.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 875.2 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 01.07.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 64 kg

DOZ: 0,35 MCG

64 X 0,35 = 22.4 ALABİLİR

 

YAZILAN İLAÇ: EPORON 4000 IU  

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 9.6 g/dL BAŞLANGIÇ DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 03.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 891.8 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 02.07.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 79 kg

DOZ: 101 IU

79 X 101 = 7979 ALABİLİR (2 KUTU DA ALABİLİR)

 

YAZILAN İLAÇ: EPOBEL 5000 IU

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 11.2 g/dL İDAME DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 02.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 821.5 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 01.07.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 60 kg

DOZ: 75 IU

60 X 75 = 4500 ALABİLİR

 

YAZILAN İLAÇ: ARANESP 60 MCG                                                         YAZILAN İLAÇ: BINOCRIT 5000 IU

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 10.2 g/dL BAŞLANGIÇ DOZU                      HEMOGLOBİN DEĞERİ: 6,7 g/dL BAŞLANGIÇ DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 02.09.2020                                        HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 23.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 358.2 ng/mL                                                             FERRITIN DEĞERİ: 476.9 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 01.07.2020                                                  FERRITIN ÖLÇÜM TARİHİ: 05.07.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 81 kg                                                       HASTANIN KİLOSU: 42

DOZ: 0,54 MCG                                                                                         DOZ: 89 IU

81 X 0,54 = 43.7 ALAMAZ                                                                       42 X 89 = 3738 ALAMAZ

 

 

YAZILAN İLAÇ: ARANESP 50 MCG                                                         YAZILAN İLAÇ: DROPOETIN 4000 IU

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 11.9 g/dL İDAME DOZU                               HEMOGLOBİN DEĞERİ: 11,3 g/ dL İDAME DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 25.09.2020                                        HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 24.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 783.9 ng/mL                                                             FERRITIN DEĞERİ: 476.9 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 25.08.2020                                                  FERRITIN ÖLÇÜM TARİHİ: 24.08.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 79 kg                                                       HASTANIN KİLOSU: 38

DOZ: 0,35 MCG                                                                                         DOZ: 75 IU

79 X 0,35 = 27.65 ALAMAZ                                                                     38 X 75 = 2850 IU ALAMAZ

 

 

YAZILAN İLAÇ: ARANESP 80 MCG                                                         YAZILAN İLAÇ: BINOCRIT 3000 IU

HEMOGLOBİN DEĞERİ: 11.7 g/dL İDAME DOZU                               HEMOGLOBİN DEĞERİ: 12 g/dL  İDAME DOZU

HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 25.09.2020                                        HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ: 18.09.2020

FERRİTİN DEĞERİ: 783.9 ng/mL                                                             FERRITIN DEĞERİ: 476.9 ng/mL

FERRİTİN ÖLÇÜM TARİHİ: 25.08.2020                                                  FERRITIN ÖLÇÜM TARİHİ: 18.08.2020

HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI: 110 kg                                                    HASTANIN KİLOSU: 41

DOZ: 0,57 (BAŞLANGIÇ DOZU)                                                              DOZ: 90 IU (BAŞLANGIÇ DOZU)

110 X 0,57 = 62.7 ALAMAZ                                                                     41 X 90 = 3690 IU ALAMAZ

 

 

 

DİYALİZ SOLÜSYON REÇETELERİ

 

Periton diyaliz solüsyonları SON DÖNEM KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ'NDE kullanılır.

CAPD aletli periton diyalizdir. Periton diyalizi solüsyon uygulamalarının uygulandığı uzun süreli bir tedavidir.

Hastalar uygun bir eğitim ve teknik pratikten sonra evde tedavilerini kendileri uygulayabilirler.

Reçete edilen dozlar günlük olarak kullanılarak diyaliz yapılır ve periton diyalizine renal replasman tedavisi gerekli olduğu sürece devam edilir.

Raporun açıklamalar kısmında "KBY TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTA SÜREKLİ AYAKTAN DİYALİZ PROGRAMINDADIR." ibaresinin bulunması ve kullandığı periton solüsyonlarının belirtilmesi gerekmektedir.

 

CAPD

STANDART

BİYOUYUMLU

 

 

PHYSIONEAL

STANDART

BİYOUYUMLU

AMİNOASİT

İCODEKSTRİN

NUTRINEAL

STANDART

BİYOUYUMLU

AMİNOASİT

İCODEKSTRİN

EXTRANEAL

STANDART

BİYOUYUMLU

AMİNOASİT

İCODEKSTRİN

DIANEFROL

STANDART

İCODEKSTRİN

 

 

 

Etkin madde bilgilerinin ve tedavi şemasının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. ( Örneğin, Günde 5 X 1 )

Reçetede torba adedi ve günlük kullanması gereken dozun belirtilmesi gerekmektedir.

Raporun düzenleneceği kurum tüm sağlık kuruluşlarıdır.

Rapor süresi maksimum 2 yıldır.

Raporu Düzenleyecek Hekimler

 • Erişkin ve Çocuk Nefroloji Uzman Hekimi
 • Diyaliz Sertifikalı İç Hastalıkları Uzman Hekimi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi

Reçete Yazabilecek Hekimler

 • Erişkin ve Çocuk Nefroloji Uzman Hekimi
 • Diyaliz Sertifikalı Tüm Hekimler

 

 

 

 

MYELODİSPLASTİ SENDROMU

 

DARBEPOETIN ALFA etken maddeli ARANESP 100 MCG ve ARANESP 150 MCG

EPOETIN ALFA etken maddeli EPORON 10000 IU

EPOETIN BETA etken maddeli NEORECORMON 10000 IU ilaçları kullanılır.

 

RAPORDA

 • KEMİK İLİĞİ BLAST ORANI %5'İN ALTINDA
 • SERUM ERİTROPOİETİN DÜZEYİ 500'ÜN ALTINDA
 • HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞI yazılmalıdır.

 

REÇETEDE

 • HEMOGLOBİN DEĞERİ
 • HEMOGLOBİN ÖLÇÜM TARİHİ yazılmalıdır.

 

HEDEF HEMOGLOBİN DEĞERİ 12'DİR. TEDAVİ 12'Yİ GEÇTİĞİNDE KESİLİR.

RAPOR SÜRESİ MAKSİMUM 2 YILDIR.

RAPORU HEMATOLOJİ UZMAN HEKİMİ ÇIKARABİLİR.

REÇETEYİ HEMATOLOJİ UZMAN HEKİMİ ya da İÇ HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ YAZABİLİR.

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE İLİŞKİN ANEMİ RAPORUNU NEFROLOJİ UZMAN HEKİMİ ya da DİYALİZ SERTİFİKALI UZMAN HEKİM ÇIKARABİLİR.