İl Sağlık Müdürlüğü'nün Geri Çekme İşlemleri Konulu Yazısı

   Değerli Meslektaşlarımız,

   İl Sağlık Müdürlüğü’nün 21.01.2022 tarih, E-99488545-519.03.03/03-56 sayılı “Geri Çekme İşlemleri" konulu yazısı ektedir.  
   Gereğini bilgilerinize rica ederiz. 

                                       
                                    
                                                                                       9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                    Yönetim Kurulu