İl Sağlık Müdürlüğü'nün İlaç Kötüye Kullanımı Konulu Yazısı

 

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 14.01.2022 tarih, E-99488545-549-34 sayılı “İlaç Kötüye Kullanımı" konulu yazısı ektedir. 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 

                                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                                Yönetim Kurulu 

 

                                      

İl Sağlık Müdürlüğü'nün İlaç Kötüye Kullanımı Konulu Yazısı