İl Sağlık Müdürlüğü'nün

   Değerli Meslektaşlarımız,

   İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02.04.2021 tarih, E-99488545-549-246 sayılı “İlaç Suistimalleri" hakkındaki yazısı ektedir. 

   Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 

                                                                                        9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                   Yönetim Kurulu

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü'nün

EK DOSYALAR

EK