İlaç Suistimali

 

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 02/09/2022 tarih E-99488545-505.99/99.702 sayı ile gelen “İlaç Suistimali” hakkındaki yazı ektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

                                      

 

                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                              Yönetim Kurulu

İlaç Suistimali