İLAÇLARIN REÇETEYE YAZIM VE GERİ ÖDENME KOŞULLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

T.E.B.'nin yazısını aşağıda bilgilernize sunuyoruz.

15 Aralık 2005 tarih 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:18) (Tedavi Yardımı) Tebliği gereği ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarında meydana gelen değişiklikler ile ilgili listeler ekte yer almaktadır.

EKLER: 1) Reçeteye Yazım ve Geri Ödenme Koşulları İle İlgili Değişiklikler
2) EK2/A Listesi ile İlgili Değişiklikler
3) EK2/C Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaç Listesi ile İlgili Değişiklikler
4) Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi ile İlgili Değişiklikler

Ek dosya için tıklayınız...