"KAYBOLAN KIRMIZI VE YEŞİL REÇETE"

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 16/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1037/22867 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Burdur İli, Devlet Hastanesi Baştabipliği Nöroloji Uzmanı Uz.Dr.Esin KORKMAZ'a kullanılmak üzere tahsis edilen 00 KA 082170 seri numaralı kırmızı reçete ile 00 G 499097 seri numaralı yeşil reçetenin kullanılmadan üç nüshaları ile birlikte sehven zayi olduğu bildirilmiştir.

Yukarıda seri harfi ve numarası belirtilen kırmızı ve yeşil reçete ile ilaç almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.