"KAYBOLAN KIRMIZI VE YEŞİL REÇETE"

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 16/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1037/22867 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Hatay İli, Samandağ Devlet Hastanesine zimmetli Kırmızı Reçetelerin OOKA 257357-25736, yeşil reçetelerin OOH 047915, 047920, 047964, 047991 numaralı reçetelerin üçüncü nüshalarının kaybolduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda kaybolduğu belirtilen reçetelerle ilaç almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.