KAYBOLAN MOR REÇETELER

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 24/11/2005 tarih, B104ISM4260002-971/21338 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

İstanbul İli, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisinde kullanılmakta olan A (986301-986325) seri nolu mor reçetelerin 08.10.2005 tarihinde kaybolduğu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Bu seri numaralı reçeteler ile ilaç almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,
Bilgilerinizi rica ederiz.