''KAYBOLAN YEŞİL REÇETE''

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 06/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1023/22116 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Şanlıurfa İli Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliğinde zimmetli bulunan Seri 00-f-042679 seri numaralı Yeşil reçetenin kaybolduğu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.

Yukarıda seri numarası belirtilen Yeşil reçete ile ilaç almaya gelenlerin görülmesi halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.