"KAYBOLAN YEŞİL REÇETE"

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 06/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1023/22116 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Kahramanmaraş İli, Ebistan İlçesi Sağlık Grup Başkanlığının (3 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliği) ilgi yazısında OOB:980501-980600 seri numaralı Yeşil Reçetelerden: 980532-980534 serisinin 3 nüshası, 980512 serisinin 2 nüshası ve 980539-980554-980555 serisinin 1 nüshasının kaybolduğu bildirilmiştir.

Söz konusu Yeşil reçeteler ile ilaç almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.