''KAYBOLAN YEŞİL REÇETELER''

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 01/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1001/21872 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Van İli, Başkale İlçesi 6 ncı Hudut Alayı 3 ncü Hudut Tabur Komutanlığının 14.10.2005 tarih ve 750 sayılı yazılarında B 96-849041-849060 20 sayfa ve 849040 seri numaranın 1 nüshasının kaybolduğu bildirilmiştir.

Bu seri numarayla ilaç almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.