''KAYIP KIRMIZI REÇETELER''

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 01/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1001/21872 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi, Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Karakeçili Devlet Hastanesi Baştabipliği bünyesinde bulunan 458315 nolu kırmızı reçetenin 3 nüshasının ve 458316 seri numaralı kırmızı reçetenin ilk nüshasının bulunamadığı belirlenmiş ve hazırlanan tutanak 02.11.2005 tarih ve 693 sayılı yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup,

Söz konusu Kırmızı reçeteleri kullanmak isteyen şahısların tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.