Kayıp Yeşil Reçete Nüshaları Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

 

İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 28.03.2022 tarih, E-99488545-505.06.03 / 03-219 sayı ile gelen “Kayıp Yeşil Reçete Nüshaları” hakkındaki yazı ektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

                                      

                                                                               9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                             Yönetim Kurulu

EK DOSYALAR

1