KVKK Kapsamında Meslektaşlarımıza Sunulan Danışmanlık Hizmetleri


    Değerli Meslektaşlarımız,

    Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 16.03.2022 tarih 3653 sayılı “KVKK Kapsamında Meslektaşlarımıza Sunulan Danışmanlık Hizmetleri" hakkındaki yazı ektedir.  

    Serbest eczane eczacısı meslektaşlarımızın; 
KVKK kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, konu uzmanlarından alınan danışmanlık ile genel eczacılık hizmetleri süreçleri gözetilerek hazırlanan belge ve materyaller odamıza ulaşmıştır. 
    
    Meslektaşlarımızın belge ve materyalleri odamızdan imza karşılığı teslim almaları gerekmektedir.
    
    KVKK Kapsamında meslektaşlarımızın kendi hizmet ve organizasyon yapılanmaları göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde söz konusu materyalleri düzenlemeleri gerekebilir. Bu nedenle materyallerin değiştirilebilir formatları ile bu belgelere ek ilgili taraflarla imzalanması gereken "Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi" formatı Farma Inbox uygulaması ve  TEB Online Eğitim Platformu TEBEŞİR üzerinden meslektaşlarımızın erişimine açılmıştır.

    Bilgilerinize sunarız. 


                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                 Yönetim Kurulu