Miadı Geçen İlaçların İmhası Hakkında

    Değerli Meslektaşlarımız, 
    Serbest eczanelerde miadı geçen ve kullanılamaz hale gelen ilaçların imhası için yayınlanan kılavuza göre eczaneler miadı geçen ( Kontrole tabi ilaçlar, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar hariç) ilaçları ekli liste ile kayıt altına alarak, eczanelerinde ayrı bir yerde saklayacaktır. Yılda 2 defa olmak üzere Eczacı Odası ve Sağlık Müdürlüğü ile teslim alınacaktır. 
    Teslim alma takvimi daha sonra açıklanacaktır.
    Bilgilerinize rica ederiz. 

    

                                                                                9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                             Yönetim Kurulu