Odamız ile Anadolu Hastanesi Arasında Yapılan Anlaşma

 

            Değerli Meslektaşlarımız, 

            Odamız ile Anadolu Hastanesi arasında yapılan anlaşma ile Odamız üyelerine indirim imkânı sağlanmıştır.

            Sözleşme örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
                                                                                9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası                 
                                                                                          Yönetim Kurulu

Odamız ile Anadolu Hastanesi Arasında Yapılan Anlaşma