Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Çalışma

    Değerli Meslektaşlarımız,
    
    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul izni (25.03.2022 tarih ve 2022-270 karar sayılı) ile Eczacılar üzerinde yapılan bilimsel çalışmaya katılım sağlamak için link aşağıda belirtilmiştir. 
    Bilgilerinize rica ederiz. 

         
                                                                                                                   9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                                                  Yönetim Kurulu 

 

 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4a2I2jqkzbHZteGM91GPRPbLi2xUg7WNhFRr-smZIoL3Y9w/viewform