Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık Kongresinin “Eczacılıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitiği” Konulu Semineri Hakkında

 Değerli Meslektaşlarımız;

Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık Kongresinin “Eczacılıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitiği” konulu semineri 21 Şubat 2021 Pazar 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

                                                                                                                                                                              9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                                                                                                                                Yönetim Kurulu

Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık Kongresinin “Eczacılıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitiği” Konulu Semineri Hakkında