Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık Kongresinin “Olağandışı Durumlarda Sağlık ve İlaç Hizmetleri” Konulu Semineri Hakkında

 Değerli Meslektaşlarımız;

Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık Kongresinin “Olağandışı Durumlarda Sağlık ve İlaç Hizmetleri” konulu semineri 20 Şubat 2021 Cumartesi 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

                                                                                                                                        9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                                                                              Yönetim Kurulu

Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık Kongresinin “Olağandışı Durumlarda Sağlık ve İlaç Hizmetleri” Konulu Semineri Hakkında