Sahte Reçete Hak.

    Değerli Meslektaşlarımız,   

    Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nden gelen "sahte reçete" hakkındaki yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


                                                                                        9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                        .                                                                          Yönetim Kurulu 

EK DOSYALAR

EK