SAHTE YEŞİL REÇETELER

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 16/12/2005 tarih, B104ISM4260002-1037/22867 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

İstanbul İli;

Dr.Ali Rıza ÇELİKER adına ait sahte kaşeli, Rivotril Tablet yazılı sahte yeşil reçetelerle İstanbul İlindeki eczanelerden Rivotril tablet temin edildiği, İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmiştir.

Aşağıda örneği bulunan sahte doktor kaşesiyle Rivotril tablet almaya gelenlerin tespiti halinde en yakın Emniyet Birimine veya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi rica ederiz.BAKIRKÖY RUH VE SİNİR
HASTALIKLARI HASTANESİ
Dr.Ali Rıza Çeliker
Psikiyatri Uzmanı
Dip No:18343