Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Listeleri 4 Eylül 2021 Cumartesi Günü Askıya Çıkartılacaktır

   Değerli Meslektaşlarımız,     

   6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve ilgili maddeleri uyarınca;

   9. Bölge Eskişehir (Bilecik) Eczacı Odası’nın 11-18-19 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak, 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun listeleri 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 08:00’de askıya çıkartılacak ve 6 Eylül 2021 Pazartesi günü saat:17:00’de askıdan indirilecektir. 

   Bilgilerinize rica ederiz.            

 

    

                                                                               9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                             Yönetim Kurulu