SSK

15.12.2005 tarih 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı Tebliği ve eklerinin SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı olarak onaylanması, SSK Başkanlığı Yönetim Kurulunun 16.12.2005 tarih XVII/992 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygulama başlangıç tarihi, 20.12.2005 olarak belirlenmiştir.

SSK’nın konuya ilişkin yazısı Ekte’dir.

Ek dosya için tıklayınız...