SSK İADE REÇETELERİ

SSK Provizyon sisteminde, "Ödemeler ve Hata Tutanakları" butonu tıklanarak hata tutanakları bölümünde iade reçetesi olduğunu gören eczanelerimizin, kurumdan telefon beklemeksizin SSK Reçete Kontrol Birimine başvurarak,
İvedilikle düzeltmek üzere evraklarını almaları gerekmektedir.