SSK İTİRAZ DİLEKÇELERİ

SSK Başkanlığı Eskişehir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'nün 20.12.2005 tarih, 002691 sayılı yazısını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Başkanlığınıza bağlı faaliyetlerini sürdürmekte olan Eczacıların reçetelerle ilgili itiraz dilekçelerinin ekine, itiraza konu olan reçete yada raporun fotokopisinin de eklenmesi konusunda tüm eczacıların bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
"