Stok Zararlarının Telafisi Süresince Yapılacak İşlemler Konusunda Ecza Depolara ve Koop. lara Yapılan Bilgilendirme Hakkında

38.A.001960 08.06.2012

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak,  ilgili mevzuatta aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır. 1)10 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan düzenleme ile, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan stok zararının İTS’ye bildirilmek kaydıyla ilaç firmaları tarafından karşılanacağı belirlenmiş,

2)Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliği ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir:

“(13) Kamu kurum ıskontolarında yapılan ilave ıskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.”

3)14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’ ile de, Tebliği 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde eczane depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.”

Konu hakkında, 09 Mayıs 2012 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez binasında gerçekleştirilen İlaçta Durum Komisyonu Toplantısı ve bu toplantının ardından ecza deposu ve kooperatif temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrasında, takip edilecek işlem adımlarına ilişkin bilgiler 11.05.2012 tarihindewww.teb.org.tr de yayımlanan “İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurumuz ile bildirilmiş; ayrıca bu konuda ecza depoları ve kooperatiflere de 01.06.2012 tarihli yazımız ile bilgi verilmiştir. Duyurumuzda; - TEBEOS ve diğer eczane otomasyon sistemlerinde, stok zararına ilişkin fatura düzenlenmesi konusunda gerekli güncelleme işlemlerinin tamamlanmakta olduğu ve en kısa sürede işleme alınacağı, - Otomasyon sistemlerinde güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra, İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, eczaneler tarafından, bildirimde bulundukları ecza deposu/kooperatif şubesine fatura edileceği,

- Bu çerçevede yapılacak işlemlerle ilgili olarak, eczane otomasyon sistemlerinde güncellemelerin tamamlanmasının ardından, hangi tarihten itibaren fatura düzenlenebileceğinin duyurulacağı bilgisi verilmiştir. Meslektaşlarımızın, Stok Zarar Bildirimi sürecinde İTS'ye bildirdikleri ilaçların oluşturduğu stok zararlarının ecza depolarına fatura edilmesi için TEBEOS Programında gerekli güncelleme tamamlanmış, diğer eczane otomasyon yazılımları da güncellemeleri yayınlamaları konusunda bilgilendirilmiştir. Diğer eczane otomasyon yazılımlarının güncellemeleri de tamamlanma aşamasındadır. TEBEOS Programı kullanan meslektaşlarımız, uygulamaları gereken işlem adımlarını http://tebeos.teb.org.tr/stokzarar2011.php adresinden ulaşabileceklerdir. Eczacılarımız, bu aşamada, İTS’ye yaptıkları bildirimde yer alan ilaçlar için stok zararına ilişkin faturaları düzenleyerek, bildirimde bulundukları ecza deposuna fatura edeceklerdir. Bilgilerinizi, üyelerinizin, stok zararı iade faturası düzenleyerek, bildirdikleri ecza deposu/kooperatif şubesine teslim etmek üzere hazırlıklarını tamamlamaları konusunda bilgilendirilmesi ve bölgenizde bulunan ecza deposu ve kooperatif şubelerine yapılacak fatura teslim işlemlerinin, düzenli bir biçimde gerçekleşmesi için ilgili taraflar ile gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Tarih / Saat : 11-06-2012 / 15:01:53