Sut ile ilgili SGK'nın Web Sayfasında Yayınlanan Duyuru Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  tarafından www.sgk.gov.tr  adresinde yayınlanan duyuru ile;

10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanarak 18.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Tebliğ ile;

1)Sağlık Uygulama Tebliği'nin 6.2.2 madddesinin (2) numaralı fıkrasında risperidon ve paliperidon etken maddeleri için düzenleme yapılmış olduğu, bu etken maddelere ilişkin 18.01.2013 tarihinden önce düzenlenmiş sağlık raporlarının süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği,

2)Bu Tebliğ ile tedavi gruplarının başlangıç, idame ve sonlandırma kriterlerine yönelik yapılan yeni düzenlemelerde,

-18.01.2013 tarihi öncesi başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerinin başlangıç kriteri olarak kabul edileceği,

-Tedavinin devamında yürürlükteki başlangıç kriterlerinin ayrıca aranmayacağı,

-18.01.2013 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş reçetelerde tarihlerine göre yürürlükteki Tebliğ hükümlerinin aranacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

SGK nın duyurusu için tıklayınız