"Tısseel Lyo 2 Ml Trombin Çöz." Hakkında

   Değerli Meslektaşlarımız,

   İl Sağlık Müdürlüğü’nün 03.09.2021 tarih, E-99488545-518.99-588 sayılı “Tısseel Lyo 2 Ml Trombin Çöz." hakkındaki yazısı ektedir.  
   Gereğini bilgilerinize rica ederiz. 

                                       
                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                                Yönetim Kurulu 

EK DOSYALAR

EK